Full 1
Sportska dvorana
SALINE VRSAR
Full 1
Full 2
bruto površina
3.138,36 m²
Full 2
Full 3
dVORANA IMA
8 SVLAČIONICA
3 SOBE TRENERA
3 KLUPSKA PROSTORA
Full 3
Full 3
PRISTUPAČNOST
DVORANA PRISTUPAČNA INVALIDIMA
Full 3
Full 3
parkiralište
45
PARKIRNIH MJESTA
Full 3
Full 3
polivalentno borilište dimenzija
45m x 27m
Full 3
Full 3
MALA DVORANA
10m x 14m
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
previous arrow
next arrow
0
GODINA IZGRADNJE
0 m2
BRUTO POVRŠINA
0
SJEDEĆIH MIJESTA
0
PARKIRNA MJESTA

MOGUĆNOSTI DVORANE

SALINE VRSAR

RUKOMET

mALI NOGOMET

KOŠARKA

ODBOJKA

GIMNASTIKA

TRENING REKREATIVACA

STOLNI TENIS

SPORTSKE PRIPREME

OSTALI DVORANSKI SPORTOVI

SAJMOVI

KONGRESI

KONCERTI

PODJELA

trodijelna
dvorana

osnovni sadržaj Dvorane čini djeljivo polivalentno borilište dimenzija 45 x 27 m

varijabilne visine 9 – 12,5 m, s pratećim svlačioničkim traktom

manja dvorana za korektivnu gimnastiku
(10 x 14 x 5 m)

Pristupačnost:

DVORANA JE PRISTUPAČNA INVALIDIMA

pomoćni i prateći sadržaji: caffe bar, liječnička ordinacija i ljekarna

Uz borilište je projektirano gledalište kapaciteta s cca 450 mjesta na kombiniranoj fiksnoj i teleskopskoj tribini.

Ozvučenje u dvorani:

multimedija

foto galerija

DVORANA SALINE VRSAR

Dodatne mogućnosti dvorane

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – Nedjelja

8-22h

KONTAKT

ADRESA